Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Karta pobytu – jak się o nią starać?

przekazywanie sobie dokumentów

Ubieganie się o kartę stałego pobytu może stanowić ważny krok dla osób, które chcą osiedlić się długoterminowo na terenie Polski. Chcesz wiedzieć, jak można uzyskać zezwolenie na pobyt stały? Podpowiemy Ci, jakie kroki należy podjąć, aby starać się o kartę stałego pobytu.

Skompletuj dokumenty potrzebne do uzyskania karty pobytu stałego

Obcokrajowcy przybywający do Polski w celu zdobycia wykształcenia lub do pracy często decydują się na pozostanie w naszym kraju na stałe. Osoba innej narodowości, aby móc bezterminowo zamieszkać na terenie Polski, musi posiadać kartę pobytu stałego. By ją otrzymać, należy skompletować niezbędne dokumenty i złożyć wniosek w urzędzie wojewódzkim. Wśród nich znajdują się m.in. kserokopia ważnego dokumentu podróży, 4 aktualne fotografie, zezwolenie na legalny pobyt na terenie Rzeczypospolitej i zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach.

Osoby pozostające w związku małżeńskim z obywatelem Polski powinny także dołączyć do wniosku o wydanie karty pobytu stałego odpis aktu małżeństwa i kserokopię dowodu osobistego małżonka. Jednak wykaz dokumentów, które należy złożyć w urzędzie razem z wnioskiem o zezwolenie na pobyt stały, jest uzależniony od indywidualnej sytuacji obcokrajowca.

Złożenie wniosku o kartę pobytu stałego

Kolejnym krokiem podczas ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały jest wypełnienie wniosku. Formularz można znaleźć na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego lub uzyskać w oddziale ds. cudzoziemców. Wypełniony wniosek z kompletem dokumentów należy złożyć w urzędzie. Konieczne jest również uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 640 zł lub przedstawienie potwierdzenia zapłaty na konto. Cudzoziemiec musi także pozostawić odciski linii papilarnych do dokumentacji. Wniosek o wydanie karty pobytu stałego należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia ważności karty pobytu czasowego lub wizy.

Oczekiwanie na decyzję w sprawie przyznania karty pobytu stałego

Po złożeniu kompletnego wniosku o zezwolenie na stały pobyt w Polsce obcokrajowiec musi oczekiwać na decyzję urzędu. Podczas składania wniosku wojewoda umieszcza w paszporcie cudzoziemca pieczątkę, która jest jednoznaczna z legalizacją pobytu osoby innej narodowości na terenie Polski do momentu uzyskania przez nią decyzji w sprawie karty pobytu. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji cudzoziemca, jednak zwykle nie przekracza on 3 miesięcy.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji w sprawie karty stałego pobytu obcokrajowiec powinien udać się do urzędu wojewódzkiego, aby ją odebrać. Konieczne jest również zrealizowanie przez niego opłaty w wysokości 100 zł za wydanie karty stałego pobytu.

Proces ubiegania się o kartę stałego pobytu w Polsce wymaga dokładności, cierpliwości i przestrzegania wszystkich wymogów urzędowych. Ważne jest, aby zawsze śledzić aktualne przepisy prawne i konsultować się z odpowiednimi urzędami lub prawnikami w razie wątpliwości w trakcie procesu aplikacyjnego.

1 komentarz

  • Mariola
    Odpowiedz 21 września 2023 at 20:48

    Dobry wieczór mam do państwa pytanie gdzie mogę złożyć wniosek o pobyt stały dla obcokrajowców mojego partnera o pobyt stały w Polsce

zostaw komentarz