Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Obowiązek meldunkowy w Polsce, kara za brak obowiązkowego meldunku w roku 2022

dokument w dłoniach

W Polsce jest obowiązek meldunkowy. Dotyczy on zarówno Polaków, jak i obcokrajowców przebywających w kraju nad Wisłą. Każda osoba mieszkająca w Polsce musi być zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy. Nie można się od tego obowiązku uchylić. Nic nie wskazuje na to, by w 2022 roku miało się coś w tym temacie zmienić. Wyjaśniamy, jak w praktyce wygląda meldunek w Polsce i jakie są kary za brak obowiązkowego meldunku w 2022 roku.

Czy w Polsce jest obowiązek meldunkowy?

Wiele osób w związku ze zmianami, jakie zaszły w dowodach osobistych, ale i przez różne pogłoski, dopatrywało się zniesienia obowiązku meldunkowego. Jednak tak się nie stało. Oczywiście jeśli bierzemy pod uwagę stan prawny. Fakty są takie, że na pytanie o to, czy istnieje obowiązek meldunkowy w Polsce, trzeba odpowiedzieć twierdząco. Mówimy oczywiście o teorii. Praktyka pokazuje coś innego, ale… kara za brak meldunku jest możliwa. O czym warto wiedzieć.

Czy meldunek jest obowiązkowy w 2022 roku?

Obowiązek meldunkowy w 2022 roku, tak w poprzednich latach, jak i teraz jest przez prawo nakazany. Choć oczywiście praktyka może pokazywać inaczej. Jednak w teorii każdy, kto przebywa pod jakimś adresem, powinien być pod nim zameldowany. Do wyboru jest meldunek tymczasowy na dłużej niż 3 miesiące lub stały. Co więcej, obowiązek meldunkowy w 2022 roku dotyczy obywateli polskich, jak i obcokrajowców. Więcej na te temat poniżej. Warto wiedzieć, że zarówno na meldunek tymczasowy w 2022 roku, jak i na stały pod nowym adresem Polacy mają 30 dni od daty przybycia w dane miejsce.

Obywatele lub członkowie rodziny obywateli państw członkowskich UE, Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinu i Islandii, którzy planują pobyt dłuższy niż 3 miesiące, również mają aż 30 dni. Pozostali cudzoziemcy powinni zameldować się już w ciągu 4 dni od przyjazdu. Co ważne, muszą do urzędu udać się osobiście.

Meldunek tymczasowy a stały

Ustawa o ewidencji ludności prezentuje trzy czynności możliwe do wykonania w ramach obowiązku meldunkowego, jest to zameldowanie na pobyt czasowy lub stały, wymeldowanie z pobytu czasowego lub stałego, zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a także powrót z niego.

Co ważne, nie można być zameldowanym jednocześnie w kilku miejscach. Można posiadać tylko jeden meldunek na pobyt stały i ewentualnie jeden na czasowy. Ponadto, meldując się, należy wskazać planowany okres pobytu pod danym adresem.

Obowiązek meldunkowy w Polsce – po co?

W czasach PRL-u, gdy kontroli podlegało przemieszczanie się ludności i każdy musiał przebywać pod adresem wskazanym w dowodzie osobistym, obowiązek meldunkowy był zrozumiały. Dzisiaj, choć wielokrotnie zapowiadano, że zostanie zniesiony, to jednak wciąż obowiązuje. Obowiązek meldunkowy nakłada na nas Ustawa o ewidencji ludności. Choć zasadność taka budzi wątpliwości, zwłaszcza że nie ma obowiązku mieszkania w miejscu zameldowania i priorytetem jest podawanie adresu zamieszkania. Bywa, że dla wielu są to pojęcia jednoznaczne. Jednak prawda jest taka, że regulują to odrębne przepisy.

Warto wiedzieć, że adres zameldowania to pojęcie z zakresu prawa administracyjnego. Używany dzisiaj jest głównie w celach ewidencyjnych. Właśnie dlatego meldujemy się w urzędach gminy. Nikt jednak nie wymusza na nas, byśmy mieszkali w miejscu zameldowania. Obowiązkowy jest meldunek sam w sobie. To właśnie tego nakazu należy dopilnować. Jak sprawdzić meldunek? Właśnie w urzędzie miasta.

Z kolei miejsce zamieszkania to pojęcie z zakresu prawa cywilnego. To ten adres, pod którym się przebywa, często z powodów osobistych – bliskości pracy, szkoły dzieci, rodziny. Co ciekawe, to właśnie miejsce zamieszkania jest istotne przy wyborze sądu lub urzędu skarbowego. Właśnie dlatego zdecydowanie bliżej nam jest do adresu zamieszkania niż zameldowania.

Zameldowanie na pobyt czasowy – konsekwencje

Pozostaje więc pytanie, czy na co dzień potrzebne jest zameldowanie na stałe? Na pewno przyda się w sytuacji, gdy chcemy się zarejestrować w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Ponadto, nie będąc nigdzie zameldowanym, nie będzie się uwzględnionym na liście wyborców. Zdarza się, że przy wnioskowaniu o kredyt brak stałego meldunku może być przeszkodą.

Co ważne, bywa, że meldunek wiąże się przywilejami, takimi jak możliwość zapisania dziecka do żłobka, przedszkola lub szkoły, w której obowiązuje rejonizacja. Są również miejskie zniżki na komunikację miejską czy wstęp do instytucji kultury. A czy meldunek tymczasowy ma konsekwencje? Oczywiście, że nie. Trzeba jednak liczyć się z tym, że jeśli będzie się chciało pozostać pod jakimś adresem, to trzeba go będzie odnawiać.

Skoro obowiązek meldunkowy jest, a nie każdy go przestrzega, to czy za jego brak grozi jakaś kara? Jak wgląda kwestia meldunku w przypadku obcokrajowców?

Kara za brak meldunku w 2022 roku

Warto wiedzieć, że choć jest obowiązek meldunkowy, to w przypadku Polaków nie jest on w żaden sposób egzekwowany, nie ma sankcji, więc teoretycznie nie trzeba mieszkać pod adresem zameldowania. Jednak sytuacja jest inna w przypadku obcokrajowców. Ich obowiązek meldunkowy dotyczy, ale co więcej, w ich przypadku są kary za brak meldunku. Jakie?

Kara za brak meldunku w 2022 roku nie jest ściśle określona przez prawo. Mówi się, że obcokrajowcy podlegają karze grzywny. Jaka jest jej wysokość? Kara finansowa za brak spełnienia obowiązku meldunkowego może być bardzo zróżnicowana. Przy jej wyliczaniu bierze się pod uwagę są przepisy z Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Warto wiedzieć, że grzywna jest nakładana tylko na cudzoziemców niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej. Jak to sprawdzić? Wystarczy przeczytać, kto potrzebuje wizy do Polski – to właśnie ci obcokrajowcy mogą spotkać się z karą za brak meldunku.

Obowiązek meldunkowy obcokrajowców w 2022 roku

W związku z tym, że obcokrajowcy muszą być zameldowani w Polsce jeśli planują w niej pobyt dłuższy niż 30 dni, pojawia się pytanie, jakie dokumenty są potrzebne do meldunku. Najważniejsze jest, by posiadali oni formularz zgłoszenia pobyt stałego oraz dokument potwierdzający prawo do lokalu (umowa najmu, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu). Obywatele państw członkowskich UE lub EFTA mają ułatwioną procedurę. Wystarczy, że pokażą dokument potwierdzający tożsamość. Pozostali cudzoziemcy, w tym członkowie rodzin obywateli państw członkowskich UE lub EFTA muszą poza dokumentem podróży, pokazać ważną kartę stałego pobytu członka rodziny. Każdy obcokrajowiec, który legalnie mieszka i pracuje w Polsce, powinien ją mieć. Jak sprawdzić decyzję karty pobytu? Jak to zrobić? Najwygodniej jest przez Internet za pośrednictwem serwisu urzędu wojewódzkiego, w którym składało się wniosek.

brak komentarzy

zostaw komentarz