Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Czym jest, ile trwa meldunek tymczasowy?

załatwianie spraw online

Meldunek to urzędowe określenie adresu stałego lub miejsca czasowego pobytu danej osoby. Zawiera się w nim miejscowość, ulicę, numer domu, a także numer lokalu mieszkalnego, w którym przebywać będzie jednostka. Dzisiaj na tapet bierzmy meldunek tymczasowy. Co warto wiedzieć na jego temat?

Co to jest meldunek tymczasowy?

Pobyt czasowy to możliwość zameldowania się w miejscu innym niż miejsce zameldowania, jeżeli chce się przebywać tam dłużej niż 3 miesiące, ale nie wykazuje się chęci zmiany obecnego stałego adresu zameldowania. Na jego zarejestrowanie ma się czas 30 dni od daty przybycia do miejsca pobytu tymczasowego.

Zgodnie z polskim prawem istnieje możliwość posiadania jednego meldunku stałego oraz jednego meldunku tymczasowego. Więcej informacji na temat obowiązku meldunkowego znaleźć można w naszym wcześniejszym artykule.

Usługa zameldowania jest bezpłatna. Istnieje konieczność uiszczenia opłaty, gdy wydawane jest zaświadczenie o zameldowaniu. W przypadku tymczasowego wynosi ona 17 zł.

Meldunek tymczasowy — na ile jest przyznawany? Czy meldunek tymczasowy sam wygasa?

Urzędnik melduje petenta w dniu złożenia przez niego wniosku o zameldowanie tymczasowe. W przypadku konieczności wszczęcia postępowania administracyjnego, np. związanego z brakiem potwierdzenia przez właściciela na formularzu pobytu pod danym adresem, sprawa może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Nie ma określonego w prawie okresu, na jaki przyznawany jest meldunek czasowy, należy jednak pamiętać, że nie wolno osiedlać się w danym miejscu z zamiarem dożywotniego pobytu. We wniosku o zarejestrowanie pobytu czasowego określa się czas, do jakiego przebywać będzie się w danym miejscu. Wraz z jego upływem meldunek wygasa automatycznie. Wymeldowanie z pobytu czasowego możliwe jest przed upływem określonego we wniosku terminu podczas zgłaszania nowego miejsca pobytu stałego lub tymczasowego.

Gdzie i jak wypełnić wniosek o meldunek tymczasowy?

Stwierdzono wcześniej, że na zgłoszenie meldunku tymczasowego ma się 30 dni od daty przybycia do określonego miejsca. Aby dokonać rejestracji, konieczne jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego zameldowania na pobyt czasowy. Co ważne musi być on potwierdzony podpisem przez właściciela lokalu bądź domu lub osobę, która ma inne prawo do niego, np. najemcę. W urzędzie należy okazać także dowód osobisty lub paszport, jak i dokument potwierdzający prawo do lokalu (w oryginale).

Można załatwić meldunek tymczasowy online, a także osobiście w urzędzie gminy lub miasta, w którym będzie się zamieszkiwać. Co ważne sprawa ta może być załatwiona samodzielnie, jak i przy pomocy pełnomocnika.

Jak uzyskiwany jest meldunek tymczasowy obcokrajowca?

Uzyskanie meldunku tymczasowego dla obcokrajowca nie jest odrębną procedurą. Dokonywana jest ona analogicznie jak w przypadku obywateli Polski. Należy jednak zwrócić uwagę na pewne różnice. Obcokrajowiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek jego rodziny, który nie jest obywatelem tychże państw ma 30 dni na zgłoszenie pobytu tymczasowego, od daty przybycia pod dany adres. W przypadku pozostałych cudzoziemców okres ten jest krótszy — wynosi jedynie 4 dni. Po zameldowaniu się obcokrajowca na okres powyżej 30 dni urząd miasta lub gminy automatycznie przyzna mu numer PESEL.

1 komentarz

  • Elka
    Odpowiedz 9 września 2022 at 11:08

    Odwlekałam sprawę nowego meldunku, bo nie wiedziałam, że można mieć jeden stały i jeden tymczasowy — zależało mi na zachowaniu starego adresu, teraz skoro widzę, że to nie przeszkoda muszę wreszcie uporządkować urzędowo wszystkie sprawy.

zostaw komentarz