Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Jak wypełnić oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w 2022?

wypełnianie oświadczenia

Zatrudnienie cudzoziemca to w dzisiejszych czasach coraz częstsza praktyka polskich pracodawców. Doceniamy wiedzę i umiejętności pracowników pochodzących zza granicy. Warto wiedzieć, że istnieje prosta procedura zgłoszenia tego typu zatrudnienia, czyli oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 2021 był ostatnim rokiem obowiązywania starych reguł w tym zakresie. Jak wypełnić dokument w 2022? Jakie terminy obowiązują?

Czym jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest dokumentem, który pozwala na legalne zatrudnienie w Polsce pracownika pochodzącego z: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która miała miejsce pod koniec stycznia 2022 roku, można było dokonać tego na okres 6 miesięcy, dziś czas ten wydłużony jest do 24 miesięcy. Warto jednak zaznaczyć, że nie zmieniły się zastrzeżenia co do wykonywalnych przez cudzoziemca w ramach oświadczenia prac – nie mogą być one związane z działaniami sezonowymi. Wpis do ewidencji stanowi podstawę do legalnego zatrudnienia na terenie Polski; niewymagane są żadne dodatkowe zaświadczenia i zezwolenia.

Jakie dane podaje się w oświadczeniu o powierzeniu pracy cudzoziemcowi?

Wypełniając oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, konieczne jest podanie danych, które pozwalają na identyfikację pracodawcy oraz pracownika. Przede wszystkim są to informacje dotyczące:

  • podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który oświadcza, że zatrudnia obcokrajowca w charakterze pracownika tymczasowego,
  • cudzoziemca podejmującego zatrudnienie,
  • pracy powierzonej cudzoziemcowi (stanowisko, miejsce wykonywania zadań, rodzaj umowy, wymiar czasu pracy, wysokość wynagrodzenia),
  • okresów, na jakie podmiot powierzy cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Ponadto w formularzu zawarte jest oświadczenie pracodawcy, który zapewnia, że zapoznał się z przepisami dotyczącymi pobytu i powierzenia pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku agencji tymczasowej konieczne jest także opisanie danych tego podmiotu.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (wzór) dla agencji pracy tymczasowej oraz osób fizycznych i firm znaleźć można na naszej stronie. Są one zgodne z aktualnymi wytycznymi rządowymi. Muszą być wypełnione czytelnie, najlepiej drukowanymi literami.

Gdzie i jak zgłosić zatrudnienie cudzoziemca na oświadczenie?

Aby zgłosić oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, konieczne jest złożenie wypełnionego prawidłowo oświadczenia do Powiatowego Urzędu Pracy adekwatnego dla siedziby pracodawcy przez osobę zatrudniającą obcokrajowca. Dodatkowo wymagane jest złożenie: oświadczenia o niekaralności podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi, dokumentów potwierdzających tożsamość pracodawcy i pracownika, a także dowód wniesienia opłaty skarbowej (30 zł). Pismo można złożyć nie wcześniej niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem zatrudnienia przez cudzoziemca. Praca może być powierzona dopiero po wpisaniu do ewidencji oświadczań – zazwyczaj czas oczekiwania to 7 dni, jednak bardziej skomplikowane sprawy mogą wymagać miesiąca lub dwóch.

Warto podkreślić, że kontynuacja pracy cudzoziemca, który pracował na podstawie oświadczenia od 29.01.2022 roku, nie wymaga półrocznej karencji. Kolejne pismo można wystosować tuż po zakończeniu obowiązywania aktualnego zezwolenia. Do tego czasu obowiązywał okres rozliczeniowy, który wymuszał na obcokrajowcu przerwę w podejmowaniu pracy na rzecz konkretnego pracodawcy.

brak komentarzy

zostaw komentarz