Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Kiedy starosta może odmówić wpisu oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi?

dokumenty

Wielu obcokrajowców szuka dzisiaj zatrudnienia w Polsce. I choć nasz rynek wciąż potrzebuje nowych fachowców, to procedury legalizujące pracę są dość skomplikowane. Bardzo ważnym dokumentem, bez którego nie obejdzie się cały proces zatrudnienia obcokrajowca, jest oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, które składa w odpowiednim urzędzie pracodawca.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – na jakich zasadach się odbywa?

Aby pracować w Polsce, potrzebne są specjalne dokumenty. Pozwolenie na pracę w Polsce wymagane jest w przypadku cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, Szwajcarii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Najczęściej przyznawane jest zezwolenie na pracę typu A. Jeśli natomiast dany pracodawca chce zatrudnić obcokrajowca z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy w nieco prostszy sposób, konieczne jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które przedsiębiorca musi złożyć w urzędzie. Oświadczenie to często nazywane jest procedurą uproszczoną, z uwagi na fakt, że nie wymaga ono organizowania dodatkowych zezwoleń do podjęcia pracy. Warto tutaj wspomnieć także o tym, że po złożeniu takiego oświadczenia nie przeprowadza się już w urzędzie pracy testu rynku, to jest sprawdzania, czy na dane stanowisko można znaleźć pracowników na lokalnym podwórku. W przypadku legalizacji pracy cudzoziemca w oparciu o zezwolenie na pracę, jest to wymagane i to w gestii pracodawcy leży umotywowanie, że na dane stanowisko nie ma innych możliwych kandydatów.

Kiedy starosta może odmówić wpisu oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi?

Zdarza się również, że starosta może odmówić wpisu oświadczenia o powierzeniu pracy obcokrajowcowi. Dzieje się tak w kilku wyszczególnionych przez urząd przypadkach. Na negatywną decyzję starosty mogą wpłynąć zarówno kwestie związane z intencjami osoby, która ma być zatrudniona, jak i sytuacją pracodawcy. Innymi słowy, oświadczenie może być odrzucone wtedy, gdy zachodzi obawa, że jest składane dla pozoru, czyli na przykład wskazana osoba nie ma zamiaru podjąć pracy zarobkowej, a także w sytuacji, w której podmiot zatrudniający nie dopełnia podstawowych obowiązków wynikających z jego statutu (na przykład ma długi, nie prowadzi odpowiednio zarejestrowanej działalności, zalega z odprowadzanie składek itp.). Są to jednak nieliczne przypadki, w których starosta może odmówić wpisu do oświadczenia o powierzeniu pracy.

Co zrobić, gdy starosta odmówi wpisu do oświadczenia o powierzeniu pracy?

W Polsce wciąż zdarza się, że decyzje o legalizacji pobytu albo pracy przyznawane są z opóźnieniem lub rozpatrywane odmownie. W takim przypadku warto skorzystać z oferty profesjonalnej kancelarii, która pomoże się odwołać od takiej decyzji. Podobnie dzieje się w przypadku odmowy wpisu do oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Decyzja taka może być spowodowana pomyłką lub opatrznym zrozumieniem sytuacji danej firmy czy osoby, która ma być na dane stanowisko zatrudniona, dlatego w pierwszej kolejności należy taką sprawę wyjaśnić z urzędem. Jeśli to nie przyniesie rezultatów, można przygotować odwołanie.

1 komentarz

  • janusz
    Odpowiedz 28 kwietnia 2022 at 16:05

    starosta odmówił ale z innymi powodami, co robić?

zostaw komentarz