Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Jak wygląda zakup nieruchomości przez cudzoziemca w Polsce?

Zawieranie umowy przy stole

Zakup nieruchomości w obcym kraju zawsze wiąże się z koniecznością zrozumienia lokalnych przepisów i procedur. Polska, jako kraj o dynamicznie rozwijającym się rynku nieruchomości, przyciąga wielu cudzoziemców zainteresowanych inwestowaniem w grunty. Jak wygląda proces zakupu nieruchomości w Polsce przez osoby innej narodowości? Poznaj kluczowe formalności.

Jakie są warunki zakupu nieruchomości przez cudzoziemca w Polsce?

Obcokrajowiec zainteresowany zakupem nieruchomość w Polsce, musi spełnić ściśle określone warunki, które zależą od jego pochodzenia oraz typu nieruchomości. Cudzoziemcy z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii mogą kupować nieruchomości (w tym mieszkania i grunty) na takich samych zasadach jak obywatele Polski. Natomiast obywatele państw spoza EOG muszą otrzymać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby móc nabyć nieruchomość znajdującą się na terenie Polski. Istnieją jednak pewne wyjątki dotyczące, np. zakupu mieszkań przez osoby, które posiadają zezwolenie na stały pobyt w Polsce. Skorzystanie z usług kancelarii zajmującej się sprawami dotyczącymi ubiegania się o pozwolenie na zakup nieruchomości przez obcokrajowców może przyspieszyć załatwienie niezbędnych formalności.

Co musi zrobić cudzoziemiec, aby uzyskać zgodę na zakup nieruchomości?

Uzyskanie zgody na zakup nieruchomości w Polsce przez cudzoziemca spoza EOG jest kluczowym krokiem w procesie nabywania własności gruntu. Obcokrajowiec musi złożyć stosowny wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami — m.in. umową przedwstępną, potwierdzeniem posiadania przez cudzoziemca powiązania z Polską i uzasadnieniem zakup. W przypadku spełnienia wszystkich formalności i uzyskania pozytywnej decyzji Ministra obcokrajowiec zostaje uprawniony do zakupu konkretnej nieruchomości. Pozwolenie z MSWiA jest ważne przez okres dwóch lat od daty jego wydania.

Jak wygląda finalizacja zakupu nieruchomości przez cudzoziemca?

Gdy nabywca otrzyma wymaganą zgodę lub jeśli taka zgoda nie była konieczna, głównym punktem jest zawarcie umowy notarialnej. Dokument ten jest sporządzany przez notariusza i stanowi prawną podstawę przeniesienia własności nieruchomości. W chwili podpisania umowy, cudzoziemiec dokonuje płatności za nieruchomość i staje się jej oficjalnym właścicielem.

Następnym krokiem jest uregulowanie wszelkich opłat i podatków związanych z transakcją. W Polsce obowiązuje podatek od czynności cywilnoprawnych naliczany od wartości zakupu. Ponadto nabywca musi pokryć koszty notarialne za sporządzenie umowy i opłaty związane z jej rejestracją w księdze wieczystej. Wpisanie nowego właściciela do księgi stanowi prawnie potwierdzenie jego prawa do nieruchomości. Warto zwrócić uwagę na to, że choć cały proces jest dosyć skomplikowany, to gwarantuje bezpieczeństwo prawne transakcji i chroni interesy obu stron.

Zakup nieruchomości w Polsce przez cudzoziemca wymaga uwzględnienia specyficznych procedur i formalności. Należy mieć świadomość wymogów prawnych związanych z uzyskaniem pozwolenia z Ministerstwa na dokonanie transakcji, jednak z odpowiednim wsparciem ze strony kancelarii cały proces zakupu może przebiec sprawnie.

brak komentarzy

zostaw komentarz