Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Zakup nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców – czy możliwy?

drewniany domek

Obcokrajowcy w Polsce mają wiele praw. Mogą w kraju nad Wisłą nie tylko mieszkać oni, ale i ich bliscy, mogą legalnie pracować, a jak wygląda kwestia zakupu nieruchomości? Czy obcokrajowiec może zakupić sobie w Polsce mieszkanie/dom? Wyjaśniamy!

Zakup nieruchomości a polskie prawo

Na samym początku rozważań na temat zakupu nieruchomości przez cudzoziemca warto wyjaśnić, że polskie ustawodawstwo wyróżnia dwa typy nieruchomości. Mamy więc:

  • samodzielny lokal mieszkalny (mieszkanie),
  • nieruchomość gruntową, która może być zabudowana, a więc może na niej stać dom lub lokal stanowiący jeden z wielu segmentów, a może być to działka niezabudowana.

Skąd to rozgraniczenie? Okazuje się, że przepisy w Polsce różnicują zakup mieszkania od zakupu domu czy ziemi.

Zakup nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców bez zezwolenia

Okazuje się, że rozgraniczenie nieruchomości na mieszkanie i dom ma znaczenie. Dlaczego? Jedno nie wymaga zezwolenia, a przy drugim trzeba o nie zabiegać. Tak więc, jeśli cudzoziemiec chce kupić sobie samodzielny lokal mieszkalny, czyli po prostu mieszkanie w bloku, wówczas nie potrzebuje na to żadnej zgody.

Co więcej, taka osoba nie musi posiadać żadnego statusu prawnego w Polsce, by móc tego dokonać. Jeśli więc obcokrajowiec ma polską wizę, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, ale i zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, to nie potrzebuje żadnej zgody, aby kupić mieszkanie.

Warto zaznaczyć, że zezwolenia na zakup nieruchomości będącej samodzielnym lokalem mieszkalnym nie potrzebuje też cudzoziemiec, który nie przebywa w Polsce, ale chce w niej kupić mieszkanie.

Ale to nie wszystko. Tak samo ma się sprawa z zakupem garażu. Oczywiście chodzi o nabycie samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu niemieszkalnym, a nie gdy jest to niejako pomieszczeniem przynależnym do lokalu mieszkalnego.

Oczywiście warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie ma co myśleć, że cudzoziemiec kupując nieruchomość w Polsce, może sobie ułatwić drogę do udzielenia mu zgody na legalny pobyt w Polsce. Samo posiadanie nieruchomości w kraju nad Wisłą nie stanowi wystarczającego powodu do uzyskania karty pobytu przez obcokrajowca tylko na tej podstawie, że kupił w Polsce własną nieruchomość.

Zakup domu w Polsce przez cudzoziemca

W sytuacji, gdy obcokrajowiec chce w Polsce nieruchomość gruntową niezabudowaną lub z domem, wówczas musi uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych.

Oczywiście są od tego zwolnienia. Zgody nie potrzebuje cudzoziemiec, który mieszka w Polsce co najmniej 5 lat od udzielenia zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Nie musi wnioskować do Ministra Spraw Wewnętrznych również osoba, która jest w związku małżeńskim z obywatelem Polski oraz mieszka co najmniej 2 lata w Polsce (od udzielenia zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE), ale tylko w przypadku, gdy nabywana nieruchomość ma być wspólną własnością małżonków. Z posiadania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych zwolniony jest również obywatel lub przedsiębiorca państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz państw Konfederacji Szwajcarskiej.

Warto nadmienić, że osoby o których wspomniano wyżej muszą mieć zgodę organów na zakup nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej, a także gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha.

W sytuacji, gdy obcokrajowiec nie spełnia warunków, które zwalniają go z konieczności uzyskania zgody na zakup nieruchomości, musi wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia. Niestety nie ma gotowych wzorów wniosku, warto więc skontaktować się z kancelarią, która pomoże w tego typu sprawie. Cudzoziemiec musi bowiem złożyć nie tylko dokumenty określające jego status prawny, ale i nieruchomość.

Zezwolenie na zakup domu lud działki jest wydawane na wniosek cudzoziemca, jeśli zostanie udowodnione, że nie spowoduje to zagrożenia obronności, porządku publicznego, bezpieczeństwa państwa oraz jeżeli nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa. Oczywiście obcokrajowiec chcąc kupić w Polsce nieruchomość gruntową musi wykazać, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Polską.

brak komentarzy

zostaw komentarz