Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Zatrudnienie Ukraińca z kartą pobytu

Pracownik budowlany

Z racji dynamiczności rynku, od kilku lat wzrasta zapotrzebowanie na zatrudnianie pracowników z zagranicy. Prym wiodą w tym obywatele Ukrainy, których w Polsce jest stosunkowo najwięcej względem innych narodowości. Jak wygląda to w przypadku osób posiadających kartę pobytu?

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Zdecydowanie jeżeli wziąć pod uwagę procent wszystkich pracowników zagranicznych, to Ukraińcy będą w tym zestawieniu na samej górze. Prawo dość jasno określa sposób zatrudniania cudzoziemców i jest to na tyle proste, że w większości przypadków nie sprawia to kłopotów przedsiębiorcom. Oczywiście istotnym warunkiem legalnego zatrudnienia Ukraińca jest posiadanie przez niego zezwolenia na pobyt, czyli tak zwaną kartę pobytu oraz zezwolenie na pracę w Polsce. Co ważne – wszystkimi formalnościami związanymi z zatrudnieniem oraz dostarczeniem dokumentów powinien zająć się pracodawca.

Jak wygląda zatrudnienie Ukraińca z kartą pobytu?

Jak zostało napisane, podstawą zatrudnienia jest legalizacja pobytu w Polsce. Najczęściej jest to karta pobytu czasowego, która określa, jak długo cudzoziemiec może przebywać na terytorium Polski. Jeżeli osoba taka chce podjąć pracę, konieczne jest dodatkowe wyrobienie zezwolenia na pracę lub pracę sezonową. Istnieje jeszcze jedna możliwość zatrudnienia Ukraińca, a mianowicie wpis do ewidencji oświadczeń o powierzaniu pracy cudzoziemcowi. Każdy z tych dokumentów powinien być następnie przekazany bezpośrednio do rąk pracownika.

Jak wygląda uproszczona procedura zatrudnienia pracownika w Ukrainy?

Procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę może być czasochłonna, dlatego też istnieje jeszcze możliwość skorzystania z uproszczenia uzyskania oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Jest to możliwość przyznana obywatelom tylko kilku państw, w tym: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. W przypadku pracy na oświadczenie nie ma konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Ma to jednak swoje ograniczenia, ponieważ okres pracy nie powinien przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Mimo wszystko sama liczba pracodawców, jak i ciągłość pracy nie ma większego znaczenia

Jakie dokumenty potrzebne do zatrudnienia Ukraińca z karta pobytu?

Obowiązkiem pracodawcy jest załatwienie formalności związanych z zatrudnieniem pracownika z Ukrainy. Jeżeli decyduje się on na uzyskanie zezwolenia na pracę, konieczne jest podpisanie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a do urzędu należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia, kopię dokumentów podróży cudzoziemca (paszport), kopie dokumentów potwierdzających potrzebę zatrudnienia. Pozostałe dokumenty konieczne do złożenia będą zależeć jednak od typu zezwolenia, o które ubiega się pracodawca.

W przypadku pracy na oświadczenie, procedura ta jest znacznie prostsza. Po pierwsze należy podpisać umowę z pracownikiem, która powinna być przetłumaczone na język ukraiński. Z dokumentów konieczna będzie kopia karty pobytu, a następnie powierzyć pracę zgodną z warunkami spisanymi w zezwoleniu lub oświadczeniu. Jeżeli jest taka konieczność, trzeba obywatela Ukrainy zgłosić do ubezpieczenia społecznego i na końcu powiadomić o podjęciu zatrudnienia urząd pracy.

brak komentarzy

zostaw komentarz