Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 2022 – zmiany w przepisach

praca w Polsce dla cudzoziemca

Prawo ma to do siebie, że ciągle ewoluuje i się zmienia. Śledzenie nowelizacji na własną rękę może być nieco kłopotliwe i pracochłonne, dlatego przygotowaliśmy zestawienie zmian w przepisach, które obowiązują od 29 stycznia 2022 w zakresie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 2021 a 2022 – jakie zmiany zaszły?

Legalne zatrudnienie cudzoziemca wymaga zdobycia zezwolenia na podjęcie przez niego pracy. Jednym ze sposobów jest złożenie przez pracodawcę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, które nazywane jest także procedurą uproszczoną ze względu na łatwą oraz szybką możliwość zalegalizowania pracy obcokrajowca w Rzeczypospolitej. 29 stycznia tego roku miała miejsce nowelizacją ustawy, która związana jest z tymi kwestiami. Przede wszystkim wydłużony został czas, na jaki oświadczenia wpisywane są do ewidencji – z 6 miesięcy na 24 miesiące. Kontynuacja pracy cudzoziemca, który pracował na podstawie oświadczenia, nie wymaga przerwy, tak jak miało to miejsce wcześniej, wpis może być przedłożony bez zachowania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, który związany był z koniecznością przerwy w zatrudnieniu. Nie można jednak złożyć wniosku wcześniej niż na 6 miesięcy przed rozpoczęciem daty zatrudnienia wpisanej w nim. Teraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy konkretnemu cudzoziemcowi mogą zachować ciągłość. Wydłużony został czas na złożenie informacji o rozpoczęciu pracy na podstawie oświadczenia. Aktualnie jest to 7 dni od daty rozpoczęcia, która została wskazana w oświadczeniu.

Jak zmieniły się wynagrodzenia obcokrajowców zatrudnionych na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Omawiając zmiany, które zaszły w kwestii oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, nie można zapominać, że pracodawca zatrudniający obcokrajowców ma obowiązek wypłacać mu co najmniej wynagrodzenie minimalne, które obowiązuje w Rzeczypospolitej. Od 1 stycznia 2022 roku ta kwota wzrosła do 19,70 zł brutto za godzinę, co oznacza, że cudzoziemiec zatrudniony na podstawie oświadczenia na pełen etat nie może zarobić mniej niż 3010 zł brutto (2364 zł netto w przypadku umowy o pracę, 2068 zł – zlecenie, 2601 zł – umowa o dzieło) w czasie miesiąca.

Co pozostało bez zmian w kwestii oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi?

Jedną z najważniejszych kwestii, która wciąż obowiązuje w aspekcie oświadczenie o powierzeniu pracy to ta, że wpis do ewidencji stanowi o możliwości daniu zatrudnienia obcokrajowcowi. Nie konieczne jest wypełnianie innych pism oraz uzyskiwanie zezwoleń, by mógł on legalnie pracować w Polsce. Zatrudnienie cudzoziemca na oświadczenie możliwe jest w przypadku osób, które są obywatelami: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy. Prawo zezwala także Ministrowi właściwemu do spraw pracy na wpisanie do ewidencji pracowników pochodzących z innych krajów. Ich praca nie może być związana z działalnością sezonową. Nie może być także powiązana z: pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawne, prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz lub działaniem w charakterze prokurenta podmiotu z KRS.

Wzór oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi nie uległ zmianie. Więcej informacji związanych z jego uzupełnieniem znaleźć można tutaj: Jak wypełnić oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w 2022?. Niezmienne są także opłaty za wpis do ewidencji – 30 zł.

brak komentarzy

zostaw komentarz