Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

praca dla obcokrajowców / temat

Lex Advena, pomoc prawna dla obcokrajowców > temat"praca dla obcokrajowców"

Studenci-obcokrajowcy, a prawo do pracy

spotkanie biznesowe

Którzy studenci-obcokrajowcy nie muszą mieć zezwolenia na pracę? Którzy studenci-obcokrajowcy muszą mieć zezwolenie na pracę? Jak uzyskać zezwolenie na pracę? Którzy studenci-obcokrajowcy nie muszą mieć zezwolenia na pracę?…Zezwolenia na pracę nie wymaga się też od obcokrajowców studiujących w Polsce stacjonarnie na podstawie wizy. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Kiedy złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jeśli chodzi o czas, w którym należy takie oświadczenie złożyć, musi to być oczywiście przed podjęciem pracy przez obcokrajowca. Z zasady procedura wpisania oświadczenia trwa 7 dni. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Jakie prawa pracownicze przysługują cudzoziemcom? Gdzie szukać pomocy, gdy pracodawca łamie prawo?

Pracownicy

Jak obcokrajowcy mogą dochodzić praw pracowniczych? W Polsce istnieją dwie drogi, jeśli chodzi o dochodzenie praw pracowniczych….Oczywiście, muszą też przestrzegać obowiązków pracownika, takich jak staranne wykonywanie powierzonych zadań, stosowanie się do poleceń przełożonych/pracodawcy oraz przestrzeganie regulaminu oraz czasu pracy. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Dyskryminacja cudzoziemców w pracy – gdzie szukać pomocy?

Telefon w dłoni

Problem dyskryminacji w Polsce Skutki dyskryminacji obcokrajowców w Polsce Dyskryminacja w miejscu pracy – gdzie szukać pomocy?…Tak samo jest w przypadku prawa do urlopu, określonego czasu pracy (zazwyczaj 40 godzin tygodniowo), zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Skutki dyskryminacji obcokrajowców w Polsce Naruszanie praw imigrantów w Polsce jest surowo karane. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 2022 – zmiany w przepisach

praca w Polsce dla cudzoziemca

Jednym ze sposobów jest złożenie przez pracodawcę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, które nazywane jest także procedurą uproszczoną ze względu na łatwą oraz szybką możliwość zalegalizowania pracy obcokrajowca w Rzeczypospolitej. 29 stycznia tego prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Pozwolenie na pracę w Polsce – od czego zacząć? Jak legalnie pracować w Polsce?

podpisywanie dokumentów

Zezwolenie na pracę to tak naprawdę dokument, który uprawnia obcokrajowca do podjęcia legalnej pracy w Polsce….Od 1 stycznia 2018 roku jest też możliwość zatrudnienia obcokrajowca do pracy sezonowej. Takie zezwolenie jest wydawane na 9 miesięcy w roku kalendarzowym, ale w rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce i innych sezonowych zajęciach. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Jak zatrudnić obcokrajowca, co trzeba zrobić, aby zatrudnić legalnie obcokrajowca?

pracownik na budowie

Zezwolenie A wydawane jest dla obcokrajowców wykonujących prace na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania, oddział lub zakład również znajduje się na terytorium Polski….Zezwolenie C wydawane jest dla obcokrajowców wykonujących pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanych na terytorium Polski na okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu owego zagranicznego podmiotu, jego podmiotu zależnego prawa obcokrajowców w

czytaj dalej