Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Jak wygląda legalizacja pobytu w Polsce cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą?

Wypełnianie wniosków

Chcesz prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski, ale nie wiesz, jak zalegalizować swój pobyt? Podpowiadamy, jakie kroki powinni podjąć obcokrajowcy, którzy myślą o założeniu swojego biznesu na terenie RP.

Czy obcokrajowiec może założyć firmę w Polsce?

Na początku warto odpowiedzieć na pytanie, czy obcokrajowiec może założyć firmę w Polsce? Jak się okazuje, w wielu przypadkach cudzoziemców obowiązują dokładnie takie same przepisy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, jak polskich obywateli. Kiedy tak się dzieje?

Najprościej jest w przypadku osób, którzy pochodzą z państw członkowskich Unii Europejskich, należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z krajów, które zawarły umowę o możliwości korzystaniu ze swobody przedsiębiorczości. Ich dotyczą dokładnie te same przepisy w zakresie rejestracji własnej firmy, co Polaków.

A co z cudzoziemcami, którzy nie są obywatelami wyżej wymienionych państw? Muszą spełnić określone warunki, m.in. unormować kwestie związane z legalizacją pobytu w Polsce.

Obcokrajowcy w Polsce a prowadzenie działalności gospodarczej

Dokumenty, które należy przedstawić, aby móc założyć firmę w Polsce nie będąc obywatelem UE, EOG czy EFTA, to m.in. zezwolenie na pobyt stały lub czasowy lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Ponadto o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce mogą pomyśleć ci obcokrajowcy, którzy posiadają status uchodźcy, ochronę czasową, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub ważną Kartę Polaków.

Co ciekawe, możliwe jest też otworzenie własnego biznesu na terenie naszego kraju, które nie wymaga fizycznej obecności w Polsce. Wtedy jednak występują ograniczenia w zakresie prawnej formy działalności.  W takiej sytuacji założyć wyłącznie spółkę komandytową, komdandytowo-akcyjną, akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Legalizacja pobytu w Polsce w związku z otworzeniem biznesu

Jak już wspominaliśmy, w niektórych przypadkach, aby móc prowadzić działalność gospodarczą w naszym kraju, należy zalegalizować swój pobyt. O czym powinni wiedzieć wcześniej cudzoziemcy w Polsce?

Obcokrajowcy mogą ubiegać się o wizę na podstawie prowadzenia biznesu. Przy czym aby ją uzyskać, należy dodatkowo przedstawić dokumenty potwierdzające prowadzenie firmy – nie jest ona wydawane w przypadku, gdy dopiero planowana jest rejestracja biznesu, chyba, że poparte zostanie to wiarygodnymi dowodami poświadczającymi zamiar wykonania tego.

Jeśli natomiast wydane jest zezwolenie na pobyt czasowy, obcokrajowcy mogą zarówno zakładać, jak i prowadzić działalność gospodarczą.

 

Jak widzisz, zagadnienia związane z rejestracją firmy w Polsce przez cudzoziemców są skomplikowane, nierzadko wymagają spełnienia wielu formalności. Do tego dochodzą problemy ze zrozumieniem oraz interpretacją przepisów, a także… z wypełnianiem wniosków w języku polskim. Dlatego często warto od razu zwrócić się do kancelarii prawnej, która ma doświadczenie w tym zakresie i pomoże uzupełnić oraz dostarczyć w odpowiednie miejsce wszystkie dokumenty.

brak komentarzy

zostaw komentarz