Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Kiedy cudzoziemcy muszą płacić podatki w Polsce?

Murzyn w garniturze

Ustawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia cudzoziemca. Zakres obowiązku podatkowego danej osoby uzależnia się od miejsca jej zamieszkania, sposobu opodatkowania oraz rodzaju źródła przychodów, a nie od tego czy jest obcokrajowcem. Przeczytaj zatem kiedy cudzoziemcy muszą płacić podatek w Polsce?

Opodatkowanie wynagrodzenia obcokrajowca w Polsce

Jeśli obcokrajowiec zawarł umowę o pracę z polskim pracodawcą oraz wykonywał pracę na terytorium Polski, to pracodawca musiał w trakcie roku odprowadzać zaliczki na PIT. Bierze się jednak tylko i wyłącznie pod uwagę sytuacje kiedy cudzoziemiec miał pozwolenie na pracę w Polsce. Tu jednak rodzi się pytanie – jaki PIT dla cudzoziemca? Pracodawca sam może dokonać jego takiego rozliczenia na formularzu PIT-40. Kiedy jednak obcokrajowiec uzyskuje dochody od pracodawcy zagranicznego, który nie posiada statusu płatnika w Polsce, wtedy pracownik jest zobowiązany do samodzielnego obliczania i wpłacania zaliczek na podatek w trakcie roku.

Działalność gospodarcza cudzoziemca w Polsce

Podatki musi płacić nie tylko obcokrajowiec zatrudniony w Polsce, ale też ten, który rozpoczyna działalność gospodarczą w naszym kraju. Kiedy obcokrajowiec zakłada firmę w Polsce musi dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej lub do KRS oraz w niektórych przypadkach zapoznać się z zasadami wejścia zagranicznego przedsiębiorstwa na polski rynek. Cudzoziemiec może opodatkować uzyskane dochody według skali podatkowej 18% lub 32% lub wybrać ich opodatkowanie podatkiem liniowym, który wynosi 19%. Podczas rejestrowania swojej działalności obcokrajowiec powinien wybrać jedną z dostępnych form opodatkowania. Wybór skali 19 % opodatkowania uniemożliwia rozliczenie wspólnie z małżonkiem oraz korzystanie z ulg podatkowych. Cudzoziemcy, którzy wybrali opodatkowanie według skali podatkowej składają zeznanie roczne na formularzu PIT-36, w którym powinni także uwzględnić inne dochody, na przykład te uzyskane z umowy o pracę.

Jak powinien rozliczyć się obcokrajowiec?

Jeśli obcokrajowiec jest zatrudniony u pracodawcy zagranicznego, ale w części swoją pracę wykonuje na terytorium Polski musi sięgnąć do właściwej umowy o zapobieganiu podwójnego opodatkowania. To pomoże sprawdzić gdzie powinno być opodatkowane wynagrodzenie. Umowy międzynarodowe ustanawiają długość pobytu rezydenta jednego kraju na terytorium drugiego kraju. Po przekroczeniu wskazanego terminu obcokrajowiec (będący rezydentem) musi opodatkować swoje dochody z pracy w Polsce na terytorium naszego kraju. Wiele umów ustanawia 183 dni, jednak sposób ich liczenia może być rożny.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Podwójnego opodatkowania można uniknąć na dwa sposoby. Pierwszy z nich to metoda wyłączenia z progresją – oznacza to, że kraj rezydencji zwalnia z opodatkowania dochód opodatkowany zgodnie z umową w drugim kraju. Drugim sposobem, by uniknąć podwójnego opodatkowania jest metoda zaliczenia proporcjonalnego, która polega na tym, że podatek należny w kraju rezydencji będzie mógł zostać obniżony o podatek zapłacony za granicą.

brak komentarzy

zostaw komentarz