Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

zezwolenie typu a dla cudzoziemca / temat

Lex Advena, pomoc prawna dla obcokrajowców > temat"zezwolenie typu a dla cudzoziemca"

Studenci-obcokrajowcy, a prawo do pracy

spotkanie biznesowe

Najprawdopodobniej będzie trzeba się postarać o zezwolenie typu A….Jest ono wydawane dla cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział czy inna forma zorganizowanej działalności również znajdują się na terytorium Polski. prawa obcokrajowców w , , , , , ,

czytaj dalej

Karta pobytu a pozwolenie na pracę

Grupa ludzi

Wszystko oczywiście będzie zależało także od typu zezwolenia o jakie się ubiegało. Każdy cudzoziemiec starający się o legalizację pobytu w Polsce musi bowiem przedstawić cel, dla którego przyjechał i chce przebywać w Polsce. prawa obcokrajowców w , , , , ,

czytaj dalej