Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

zezwolenie na prace / temat

Lex Advena, pomoc prawna dla obcokrajowców > temat"zezwolenie na prace"

Jakie prawa pracownicze przysługują cudzoziemcom? Gdzie szukać pomocy, gdy pracodawca łamie prawo?

Pracownicy

Zezwolenie na pracę w Polsce Prawa pracownicze przysługujące cudzoziemcom Jak obcokrajowcy mogą dochodzić praw pracowniczych?…O zezwolenie na pracę w Polsce zwykle muszą starać się obcokrajowcy będący obywatelami z krajów spoza Unii Europejskiej, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy, wizy Schengen czy ruchu bezwizowego. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Obcokrajowcy w Polsce a podatki – co trzeba wiedzieć, jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Wypełnianie rozliczeń

Możesz skorzystać z pomocy prawno-księgowej, aby unormować kwestie związane z legalizacją pobytu w Polsce, uzyskaniem zezwolenia na pracę oraz rozliczania się z uzyskiwanych dochodów. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Skrócenie deportacji, szybszy powrót pracownika z Ukrainy, Białorusi do pracodawcy z Polski

Składanie podpisu

Zakaz wjazdu na okres od 1 roku do 3 lat otrzymają cudzoziemcy, którzy wykonują lub wykonywali pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę, ez oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub gdy zostali ukarani karą grzywny za nielegalną…Zobowiązani do powrotu zostaną cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce bez ważnej wizy lub innych dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce; którzy nie opuścili Polski po dopuszczalnym okresie pobytu; którzy wykonują pracę bez wymaganego zezwolenia; którzy prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Jak zatrudnić obcokrajowca, co trzeba zrobić, aby zatrudnić legalnie obcokrajowca?

pracownik na budowie

Z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę zwolnieni są cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Polsce lub zezwolenie na osiedlenie się w RP, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w Polsce lub zgodę na pobyt tolerowany prawa obcokrajowców w

czytaj dalej