Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

studiować / temat

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby móc studiować w Polsce?

Kostki z napisem studia

Jakie są możliwości studiowania cudzoziemców w Polsce? W teorii na polskich uczelniach może studiować każdy cudzoziemiec, a zasady rekrutacji są takie same, niezależnie od tego, czy są to osoby z terenów Unii Europejskiej czy spoza jej granic….Istnieje kilka możliwości, by móc legalnie studiować w Polsce. Oprócz Karty Polaka czy wizy, można ubiegać się także o zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach.

czytaj dalej

Studenci-obcokrajowcy, a prawo do pracy

spotkanie biznesowe

Zezwolenia na pracę nie wymaga się też od obcokrajowców studiujących w Polsce stacjonarnie na podstawie wizy….Czy studiujący w Polsce zagraniczni obywatele muszą starać się o uzyskanie zezwolenia na pracę, aby móc podjąć zatrudnienie na terenie tego kraju? Którzy studenci-obcokrajowcy nie muszą mieć zezwolenia na pracę?

czytaj dalej

Kto może otrzymać Kartę Polaka?

flaga

pozwala korzystać z bezpłatnego, polskiego systemu oświaty na poziomie podstawowym, średnim i wyższym na takich samych zasadach jak obywatele polscy, a także ubiegać się o stypendia oraz pomoc na naukę, które przeznaczone są dla cudzoziemców uczących się i studiujących

czytaj dalej