Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

praca w polsce / temat

Lex Advena, pomoc prawna dla obcokrajowców > temat"praca w polsce" (Page 2)

Studenci-obcokrajowcy, a prawo do pracy

spotkanie biznesowe

Zezwolenie na pracę nie jest też wymagane, jeżeli cudzoziemcy podejmują studia na terytorium innego państwa będącego krajem członkowskim Unii europejskiej, jednocześnie zamierzając owe studia kontynuować lub uzupełnić w Polsce….Otóż student-cudzoziemiec nie ma obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeśli przebywa na terenie Polski w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Jak zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce? Kto może starać się o legalizację pobytu?

Ludzie trzymający się za dłonie

O takie pozwolenie na pobyt czasowy mogą ubiegać się osoby, które chcą podjąć lub kontynuować pracę w Polsce, prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, chcą podjąć lub kontynuować studia, prowadzą badania naukowe, przyjeżdżają do rodziny, są ofiarami handlu…Osoby chcące pozostać w Polsce na dłużej mogą starać się o pobyt stały. Możliwe jest także zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Inną kwestią jest staranie się o obywatelstwo polskie. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Zatrudnienie Ukraińca z kartą pobytu

Pracownik budowlany

Oczywiście istotnym warunkiem legalnego zatrudnienia Ukraińca jest posiadanie przez niego zezwolenia na pobyt, czyli tak zwaną kartę pobytu oraz zezwolenie na pracę w Polsce….Najczęściej jest to karta pobytu czasowego, która określa, jak długo cudzoziemiec może przebywać na terytorium Polski. Jeżeli osoba taka chce podjąć pracę, konieczne jest dodatkowe wyrobienie zezwolenia na pracę lub pracę sezonową. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Legalizacja pobytu dla Ukraińca, Białorusina, jak zacząć, co dalej?

uścisk dłoni

Przyczyną może być podjęcie lub kontynuacja pracy na terytorium Polski, wykonywanie pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski, prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, podjęcie lub kontynuacja studiów w Polsce itp…Jednak często obywatele Ukrainy wykorzystują to, by wjechać bezwizowo do Polski i podjąć legalnie pracę na podstawie uproszczonej procedury zatrudnienia jaką jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. A potem… Zobaczyć co dalej. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Dyskryminacja cudzoziemców w pracy – gdzie szukać pomocy?

Telefon w dłoni

Gdzie więc szukać pomocy, kiedy w grę wchodzi dyskryminacja cudzoziemców w pracy? Problem dyskryminacji w Polsce Skutki dyskryminacji obcokrajowców w Polsce Dyskryminacja w miejscu pracy – gdzie szukać pomocy?…Coraz więcej osób przyjeżdża do Polski na studia, do pracy, niektórzy zakładają własne firmy. Wciąż jednak dochodzi do nierównego traktowania pracowników, nie tylko ze względu na płeć, ale i narodowość. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi a obowiązki pracodawcy

pozwolenie na pracę w Polsce

Niezgodzone z prawem powierzenie pracy cudzoziemcowi obwarowane jest kara grzywy, podobnie jak uporczywe powierzanie pracy cudzoziemcowi, który przebywa nielegalnie w Polsce, gdy praca ta nie ma związku z prowadzoną przez pracodawcę działalnością gospodarczą…Warto podkreślić, że prawo nakłada szereg obowiązków na pracodawcę, który daje na terenie Polski pracę cudzoziemcom. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Kiedy złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

W Polsce najczęściej stosuje się pozwolenie na pracę typu A, które dotyczy pracowników chcących rozpocząć zatrudnienie w zakładzie, mającym swoją siedzibę na terenie RP. Na takie zezwolenie czeka się do trzech miesięcy….Czym jest oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi? W Polsce pracuje coraz więcej osób spoza Unii Europejskiej. Pracownicy ci są bardzo cenieni i często poszukiwani przez polskich przedsiębiorców. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Karta pobytu dla Ukraińca, jak załatwić?

podpisywanie dokumentów

Nie ma co ukrywać – do Polski przyjeżdża wielu Ukraińców. Podejmują naukę, pracę, osiedlają się, sprowadzają swoją rodzinę. Aby móc jednak to wszystko robić w kraju nad Wisłą, muszą postarać się o wydanie karty pobytu. Jak ją załatwić?…Aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy, cudzoziemiec musi przedstawić udokumentowane powody, może być to na przykład objęcie lub kontynuacja pracy na terytorium Polski, studiów, badań naukowych, prowadzenia firmy itp. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej