Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

praca prawo / temat

Obywatelstwo polskie – podstawowe prawa i obowiązki obywatela Polski

polska flaga łopocze na wietrze

Z kolei uprawnienia pracownicze gwarantują wolność wyboru i wykonywania zawodu i miejsca pracy, prawo do minimalnego wynagrodzenia, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz do wypoczynku….Prawo do zabezpieczenia społecznego przysługuje ze względu na niezdolność do pracy spowodowaną chorobą lub inwalidztwem, osiągnięcie wieku emerytalnego lub na wypadek bezrobocia. prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Studenci-obcokrajowcy, a prawo do pracy

spotkanie biznesowe

Czy studiujący w Polsce zagraniczni obywatele muszą starać się o uzyskanie zezwolenia na pracę, aby móc podjąć zatrudnienie na terenie tego kraju? Którzy studenci-obcokrajowcy nie muszą mieć zezwolenia prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Dyskryminacja cudzoziemców w pracy – gdzie szukać pomocy?

Telefon w dłoni

Oprócz kancelarii pomocne są również takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Pracy. Jeśli łamane są prawa pracownicze osoby, która jest zatrudniona na umowie o pracę, ma ona prawo do złożenia skargi do PIP….Zakaz dyskryminacji znajduje się w Kodeksie pracy, a swoich praw cudzoziemcy mogą dochodzić w różny sposób, w tym na drodze sądowej. Obecność reprezentantów w postaci adwokatów jest dla wielu obcokrajowców pomocna. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Jakie prawa pracownicze przysługują cudzoziemcom? Gdzie szukać pomocy, gdy pracodawca łamie prawo?

Pracownicy

Zezwolenie na pracę w Polsce Prawa pracownicze przysługujące cudzoziemcom Jak obcokrajowcy mogą dochodzić praw pracowniczych?…Przede wszystkim prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę, które wypłacane jest co najmniej raz w miesiącu w z góry ustalonym terminie. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Problemy prawne w pracy z pracownikiem, jak rozwiązać spór z pracownikiem?

Szef za biurkiem

Oczywiście mowa o konfliktach występujących na gruncie prawa pracy. Na tym jednak obsługa prawna firm się nie kończy. Specjaliści dbają o interesy prowadzonego biznesu. Doradzają, nadzorują, wskazują zgodne z prawem rozwiązania. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej