Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

obywatelstwo / temat

Lex Advena, pomoc prawna dla obcokrajowców > temat"obywatelstwo" (Page 2)

Jak zalegalizować pobyt dzieci cudzoziemców w Polsce?

Jak zalegalizować pobyt cudzoziemców w Polsce

Jak cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie? Jednym z praw obcokrajowców w Polsce jest możliwość uzyskania polskiego obywatelstwa….Wszystkie, pozostałe przesłanki uznania regulowane są ustawą o obywatelstwie polskim. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Jak wygląda legalizacja pobytu w Polsce obywateli spoza Unii Europejskiej?

Kobieta-Azjatka

Jak cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie? Obywatelstwo polskie nadaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który nie jest ograniczony żadnymi warunkami, które musiałby spełnić cudzoziemiec, aby zostało mu ono nadane. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Obowiązek meldunkowy w Polsce a cudzoziemcy

obowiazek-meldunkowy-obcokrajowcow

Osoby posiadające polskie obywatelstwo, a także cudzoziemcy będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA (obywatele państw członkowskich, które są stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także obywatele Szwajcarii) muszą zameldować prawa obcokrajowców w

czytaj dalej