Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

nadanie obywatelstwa polskiego / temat

Lex Advena, pomoc prawna dla obcokrajowców > temat"nadanie obywatelstwa polskiego"

Jak uzyskać obywatelstwo polskie?

Murzyn na tle kamienicy

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego?…W praktyce na rozstrzygnięcie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego przez prezydenta RP oczekuje się ponad rok. prawa obcokrajowców w , , ,

czytaj dalej

Uznanie za obywatela polskiego, czyli sposoby jak zostać obywatelem Polski

Wniosek o paszport

Kiedy nadanie obywatelstwa polskiego jest możliwe?…Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego Spełnienie jednego z wyżej przedstawionych warunków to dopiero pierwszy krok. Następny to złożenie wniosku na urzędowym formularzu do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. prawa obcokrajowców w , , ,

czytaj dalej

Obywatelstwo polskie przez małżeństwo, czyli uznanie małżonka za obywatela polskiego

Małżeństwo z Polakiem

Aby rozpocząć procedurę nadania obywatelstwa polskiego konieczne jest skompletowanie wszystkich dokumentów, a także wniesienie opłaty skarbowej. Adwokat może pomóc w wypełnieniu wniosku oraz w spełnieniu pozostałych formalności….Co istotne, aby obywatelstwo polskie mogło zostać nadane, obcokrajowiec musi znać język polski co najmniej na poziomie komunikatywnym. prawa obcokrajowców w , , ,

czytaj dalej

Kto może otrzymać Kartę Polaka?

flaga

Mogą też bez konieczności wnoszenia opłat złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP w polskim konsulacie….Warto jednak zaznaczyć, że nie oznacza ona nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego. Co więcej, jej przyznanie nie jest tożsame z nabyciem prawa pobytu czasowego czy stałego w Polsce. Karta Polaka nie daje prawa przekraczania granic Polski bez wizy. prawa obcokrajowców w , , ,

czytaj dalej