Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

karta polaka co to / temat

Lex Advena, pomoc prawna dla obcokrajowców > temat"karta polaka co to"

Kto może otrzymać Kartę Polaka?

flaga

Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Polaka Kto może otrzymać Kartę Polaka? Czym jest Karta Polaka? Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność obcokrajowca do narodu polskiego….Karta Polaka nie daje prawa przekraczania granic Polski bez wizy. Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Polaka Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka mogą liczyć na pewne uprawnienia. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby móc studiować w Polsce?

Kostki z napisem studia

W najlepszej sytuacji są osoby posiadające Kartę Polaka, potwierdzającą przynależność do narodowości polskiej, choć bez jej obywatelstwa….Oprócz Karty Polaka czy wizy, można ubiegać się także o zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach. W tym przypadku należy spełnić kilka formalności, niezbędnych do otrzymania potrzebnego zezwolenia. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Karta pobytu a pozwolenie na pracę

Grupa ludzi

Posiadacze Karty Polaka, a także studenci, także nie mają obowiązku ubiegania się o zezwolenie na pracę. Karta pobytu a zezwolenie na pracę Posiadanie z kolei karty pobytu czasowego nie uprawnia automatycznie do podjęcia pracy. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez obcokrajowca. Jak założyć firmę będąc cudzoziemcem?

Praca

Wyjątek stanowią osoby posiadające ważną Kartę Polaka, status uchodźcy lub ochronę czasową – oni mogą założyć firmę bez konieczności ubiegania się o powyższe dokumenty. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Jak wygląda legalizacja pobytu w Polsce cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą?

Wypełnianie wniosków

Ponadto o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce mogą pomyśleć ci obcokrajowcy, którzy posiadają status uchodźcy, ochronę czasową, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub ważną Kartę Polaków. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Legalizacja pobytu dla Ukraińca, Białorusina, jak zacząć, co dalej?

uścisk dłoni

Chyba, że przyjeżdża do Polski na podstawie karty pobytu, wizy w celu korzystania z uprawnień związanych z Kartą Polaka, wizy repatriacyjnej, wizy wydanej w celu wykonywania pracy, wizy wydanej w celu korzystania z ochrony czasowej, wizy wydanej w celu udziału prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Koronawirus, zamknięte granice a karta tymczasowego pobytu, zatrudnienie w Polsce

Pieczątka na paszporcie

Nadal do Polski mogą dostać się obcokrajowcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli RP lub pozostają pod ich opieką, osoby mające Kartę Polaka, prawo stałego lub czasowego pobytu lub prawo do pracy na terytorium RP. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Jak zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce? Kto może starać się o legalizację pobytu?

Ludzie trzymający się za dłonie

Polaka itd….urodziły się w czasie trwania zezwolenia na pobyt stały lub czasowy rodzica), dzieci obywatela polskiego, osoby polskiego pochodzenia, pozostający w związku małżeńskim z obywatelem Polski, ofiary handlu ludźmi, osoby, którym udzielono azylu, osoby posiadające Kartę prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej