Эл. почта

[email protected]

Телефон

795 952 432

Facebook

Linkedin

Szukaj
 

studia w polsce Tag

Studenci-obcokrajowcy, a prawo do pracy

spotkanie biznesowe

Otóż student-cudzoziemiec nie ma obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeśli przebywa na terenie Polski w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich…. W takich przypadkach podstawę ich pobytu w Polsce stanowi wydana właśnie w celu podjęcia lub kontynuacji studiów karta pobytu….pomoc prawna w ,

Czytaj dalej

Karta pobytu czasowego, co to jest? Jak otrzymać? Ile się czeka?

Skłaanie wniosku

Najczęściej jest to podjęcie pracy lub nauki na studiach stacjonarnych w Polsce oraz prowadzenie działalności gospodarczej na terenie kraju…. Cel pobytu w Polsce Aby uzyskać kartę pobytu czasowego, należy wskazać okoliczności, dla których pobyt w Polsce jest uzasadniony….pomoc prawna w ,

Czytaj dalej

Karta pobytu dla Ukraińca, jak załatwić?

podpisywanie dokumentów

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy, cudzoziemiec musi przedstawić udokumentowane powody, może być to na przykład objęcie lub kontynuacja pracy na terytorium Polski, studiów, badań naukowych, prowadzenia firmy itp….pomoc prawna w ,

Czytaj dalej