Эл. почта

[email protected]

Телефон

795 952 432

Facebook

Linkedin

Szukaj
 

pobyt w Polsce Tag

Jak wygląda legalizacja pobytu w Polsce obywateli spoza Unii Europejskiej?

Kobieta-Azjatka

Cudzoziemiec spoza UE a stały pobyt w Polsce Legalizacja pobytu obcokrajowca w Polsce… Przeczytaj co musi zrobić cudzoziemiec spoza UE, by zalegalizować swój pobyt w Polsce. Legalizacja pobytu obcokrajowca w Polsce…pomoc prawna w ,

Czytaj dalej

Legalizacja pobytu w Polsce obywateli z UE

widok Warszawy z góry

W jaki sposób zalegalizować pobyt obywatela Unii Europejskiej w Polsce? Jakie trzeba będzie złożyć dokumenty? Kogo dotyczy legalizacja pobytu? Jakie dokumenty są potrzebne, by zalegalizować pobyt… Jakie dokumenty są potrzebne, by zalegalizować pobyt obywatela UE w Polsce? Żeby zalegalizować pobyt obywatela Unii Europejskiej w Polsce, przede wszystkim trzeba złożyć odpowiedni wniosek….pomoc prawna w ,

Czytaj dalej

Zasady przyjazdu i pobytu w Polsce rodziny cudzoziemca mieszkającego w RP

Rodzina

Jest to możliwe w sytuacji, gdy której dziecko urodziło się w czasie ważności zezwolenia na pobyt czasowy rodzica lub gdy rodzic posiadał prawo bezterminowego pobytu w Polsce…. Ponadto dzieciom może zostać udzielone zezwolenie na pobyt czasowy, jeśli urodziły się, gdy rodzic przebywał w Polsce na podstawie wizy….pomoc prawna w ,

Czytaj dalej

Jak wygląda legalizacja pobytu w Polsce cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą?

Wypełnianie wniosków

Czy obcokrajowiec może założyć firmę w Polsce? Obcokrajowcy w Polsce a prowadzenie działalności gospodarczej Legalizacja pobytu w Polsce… Muszą spełnić określone warunki, m.in. unormować kwestie związane z legalizacją pobytu w Polsce….pomoc prawna w ,

Czytaj dalej

Jak zalegalizować pobyt dzieci cudzoziemców w Polsce?

Jak zalegalizować pobyt cudzoziemców w Polsce

W jaki sposób przebiega procedura legalizacji pobytu dzieci cudzoziemców? Na czym polega legalizacja pobytu obcokrajowca w Polsce? W jaki sposób przebiega proces legalizacji dzieci cudzoziemców w Polsce… Kiedy prawny opiekun dziecka przebywa w Polsce na podstawie bezterminowego pobytu, małoletniemu przyznaje się zezwolenie na pobyt stały….pomoc prawna w ,

Czytaj dalej

Karta stałego pobytu w Polsce – jakie dokumenty przygotować, jakich formalności dopełnić?

Wysyłanie wniosku

Legalizacja pobytu obcokrajowca w Polsce Legalny pobyt w Polsce – jakie formalności trzeba spełnić? Jak cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie?… Legalizacja pobytu obcokrajowca w Polsce Obcokrajowiec w Polsce powinien postarać się o wydanie karty pobytu…pomoc prawna w ,

Czytaj dalej

Jak zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce? Kto może starać się o legalizację pobytu?

Ludzie trzymający się za dłonie

Rodzaje zezwoleń na pobyt w Polsce Aby zapewnić sobie legalny pobyt w Polsce, należy zapoznać się z rodzajami zezwoleń. Najwięcej jest różnych pozwoleń na pobyt czasowy…. Aby móc jednak przebywać i pracować w Polsce legalnie, niezbędne jest posiadanie konkretnych zezwoleń. Jak więc zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce?…

Czytaj dalej

Koronawirus, zamknięte granice a karta tymczasowego pobytu, zatrudnienie w Polsce

Pieczątka na paszporcie

Zamykanie granic, wstrzymywanie środków transportu, zawieszanie pracy urzędów… To wszystko dotyczy także cudzoziemców mieszkających w Polsce, niektórym z nich kończy się legalny pobyt, to wszystko generuje stres i niepewność co do przyszłości…. Stan epidemii a funkcjonowanie urzędów Zatrudnienie obcokrajowców w Polsce

Czytaj dalej

Legalizacja pobytu dla Ukraińca, Białorusina, jak zacząć, co dalej?

uścisk dłoni

Zdecydowanie lepiej jest zawnioskować o możliwość otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Zezwolenie to wydawane jest maksymalnie na 3 lata…. Przekraczanie granicy z Polską Wjazd do Polski Ukraińca Pobyt w Polsce Ukraińca i Białorusina Przekraczanie granicy z Polską Zacząć należy od początku, a więc od wjazdu na teren Polski….

Czytaj dalej