Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Jakie warunki należy spełnić, by uzyskać zezwolenie na pobyt stały?

Czarnoskóra kobieta w białej koszuli i czarnej marynarce

Chcesz starać się o uzyskanie karty pobytu stałego na terytorium Polski? Komu przysługuje prawo do posiadania takiego dokumentu? Wyjaśnimy Ci, jakie warunki musi spełnić obcokrajowiec, aby otrzymać zezwolenie na stały pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także kiedy może on uzyskać kartę rezydenta Unii Europejskiej.

Jak uzyskać kartę pobytu stałego?

Prawo do zamieszkania w Polsce i otrzymania pozwolenia na pracę na jej terenie to tylko kilka z korzyści wynikających z legalizacji pobytu. Osiedlenie się w Polsce przez osobę innej narodowości wymaga uzyskania przez nią karty pobytu wydawanej przez urząd wojewódzki. Obcokrajowiec powinien złożyć stosowny wniosek o przyznanie karty stałego pobytu najpóźniej w ostatnim dniu jego legalnego przebywania na terenie kraju. Niezbędne jest dołączenie do wypełnionego formularza 4 zdjęć i kopii aktualnego dokumentu podróży.

Osoba ubiegająca się o zezwolenie na pobyt stały musi także dostarczyć do urzędu dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków umożliwiających osiedlenie się w Polsce — ich rodzaj jest uzależniony od indywidualnej sytuacji obcokrajowca. Cudzoziemiec powinien również złożyć odciski linii papilarnych i zrealizować opłatę skarbową w wysokości 640 zł.

Kto może starać się o zezwolenie na pobyt stały?

O przyznanie karty stałego pobytu mogą ubiegać się osoby innych narodowości, które mają rodziców lub dziadków polskiego pochodzenia i chciałby osiedlić się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Prawo do starania się o zezwolenie na stały pobyt w Polsce przysługuje również dzieciom obcokrajowców posiadających kartę stałego pobytu bądź kartę rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. O takie zezwolenie mogą wnioskować także cudzoziemcy, którzy zawarli związek małżeński z polskim obywatelem.

Jak uzyskać kartę na pobyt stały dla dziecka?

W imieniu dziecka cudzoziemców, które nie osiągnęło jeszcze pełnoletności, o udzielenie mu zgody na pobyt stały ubiegają się jego rodzice lub ustaleni przez sąd prawni opiekunowie. Bardzo istotną kwestią jest to, że jeśli dziecko ukończyło już 6. rok życia, musi być obecne podczas składania dokumentów w urzędzie.

Kiedy możliwe jest uzyskanie karty rezydenta Unii Europejskiej?

Do stałego przebywania na terytorium Polski uprawnia także karta rezydenta Unii Europejskiej. O jej przyznanie może starać się obcokrajowiec, który legalnie mieszka w Polsce przez okres co najmniej 5 lat. Uzyskanie takiego zezwolenia wymaga posiadania przez cudzoziemca stabilnego źródła dochodu, ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzenia przez niego znajomości języka polskiego na poziomie B1.

Obcokrajowiec może otrzymać zezwolenie na stały pobyt w Polsce po złożeniu w urzędzie wojewódzkim odpowiedniego wniosku i dostarczeniu niezbędnych dokumentów. Oprócz karty stałego pobytu na osiedlenie się cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwala także posiadanie karty rezydenta Unii Europejskiej.

brak komentarzy

zostaw komentarz