Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Jak otworzyć oddział firmy zagranicznej w Polsce?

Otwarcie nowego oddzialu

Prowadzisz firmę za granicą i chcesz otworzyć jej oddział w Polsce? Nie zawsze konieczna będzie rejestracja nowej działalności gospodarczej. Dlatego zobacz, jak utworzyć siedzibę firmy zagranicznej w Polsce.

Oddział a przedstawicielstwo zagranicznej firmy w Polsce

Na początku chcielibyśmy wyjaśnić różnice między oddziałem a przedstawicielstwem zagranicznej firmy w Polsce, ponieważ często pojęcia te uznawane są za tożsame, a umożliwiają prowadzenie zupełnie innej działalności.

W przypadku utworzenia oddziału przedsiębiorca może wykonywać działalność gospodarczą mieszczącą się wyłącznie w obszarze przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. A więc upraszczając, polski oddział zajmuje się dokładnie tym samym, co główna siedziby firmy znajdująca się za granicą.

Natomiast w ramach przedstawicielstwa możliwe jest jedynie prowadzenie działalności niewykraczającej poza reklamę i promocję firmy zagranicznej. A więc w przeciwieństwie do oddziału, przedstawicielstwo nie może podejmować takich samych kroków, co tzw. spółka-matka. Ponadto konieczne jest zgłoszenie się do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, co założenie przedstawicielstwa na dwa lata z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata.

Jak założyć w Polsce oddział zagranicznego przedsiębiorstwa?

Aby móc założyć w Polsce taki oddział, trzeba najpierw spełnić wiele wymogów formalnych. Aby było to w ogóle możliwe, należy zweryfikować, czy w akcie założycielskim firmy przewidziano prowadzenie zagranicznych siedzib. Jeśli tak, konieczne jest podjęcie odpowiedniej uchwały, która uwzględni takie informacji jak nazwa oddziału oraz jego siedziba, przedmiot działalności, a także określi, kim będzie osoba upoważniona do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Gdy te kroki zostały jest zrealizowane, można rozpocząć proces rejestracji oddziału. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku, które podlega opłacie sądowej. Należy do niego dołączyć uchwałę o powołaniu oddziału, odpis z rejestru przedsiębiorców, który dotyczyć będzie przedsiębiorcy zagranicznego, odpisy aktu założycielskiego oraz wzór podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania firmy w Polsce. Część z tych dokumentów musi być poświadczona notarialnie, ponadto wymagane może być wykonanie tłumaczenia przysięgłego na język polski.

Oddział musi uzyskać także numer NIP w urzędzie skarbowym, natomiast co istotne, to zagraniczny przedsiębiorca, a nie polski oddział, powinien zarejestrować się do VAT.

Co musi wiedzieć zagraniczny przedsiębiorca przed utworzeniem oddziału w Polsce?

Oczywiście, opisany powyżej proces jest o wiele bardziej skomplikowany, niż mogłoby to wynikać z tych trzech prostych kroków. Dlatego najczęściej przedstawiciele zagranicznych firm korzystają z usług polskich prawników w zakresie rejestracji oddziału – tak jest najprościej, minimalizowane jest ryzyko niespełnienia wszystkich wymogów formalnych. A o czym warto jeszcze wcześniej wiedzieć?

Oddział zagranicznego przedsiębiorcy, jak zostało to już wspomniane, może prowadzić działalność wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej spółki właściwej. Choć nie jest konieczne zgromadzenie kapitału zakładowego, należy zarejestrować oddział w Krajowym Rejestrze Sądowym, a obok nazwy firmy powinien pojawić się dopisek „oddział w Polsce”.

Nie można też zapomnieć o tym, że trzeba prowadzić oddzielną rachunkowość w języku polskim. Aby ułatwić to zadanie, można skorzystać z pomocy prawno-księgowej wyspecjalizowanych kancelarii.

brak komentarzy

zostaw komentarz